Fit en Balans

Yoga Praktijk

Multifunctionele ruimte Houtrust Sporthal, 1ste etage, Laan van Poot

Multifunctionele Ruimte Houtrustsporthal eerste etage Laan van Poot 

Vrijdagmorgen

9.30-10.30                 Iyengar yoga

10.30-11.30                Aangepaste Iyengar yoga